Процедури по вътрешен конкурентен избор - 2022


Няма Процедури по вътрешен конкурентен избор за избраната година!

Процедури по вътрешен конкурентен избор - 2021Закупуване на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група А "Храносмилателна система и метаболизъм".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г.


Закупуване на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г.


Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021 г.


Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N „Нервна система“, анатомо терапевтична група R „Дихателна система“, анатомо-терапевтична група P „Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти“, анатомо-терапевтична група S „Сензорни органи“ и анатомо-терапевтична група V „Разни“ за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021 г.


Закупуване на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D „Дерматологични средства“, анатомо-терапевтична група G „Пикочно-полова система и полови хормони“, анатомо-терапевтична група H „Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини“ и анатомо-терапевтична група J „Антиинфекциозни средства за системно приложение“ за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г.


Процедури по вътрешен конкурентен избор - 2020


Няма Процедури по вътрешен конкурентен избор за избраната година!

Процедури по вътрешен конкурентен избор - 2019


Няма Процедури по вътрешен конкурентен избор за избраната година!

Процедури по вътрешен конкурентен избор - 2018


Няма Процедури по вътрешен конкурентен избор за избраната година!

Процедури по вътрешен конкурентен избор - 2017


Няма Процедури по вътрешен конкурентен избор за избраната година!

Процедури по вътрешен конкурентен избор - 2016


Няма Процедури по вътрешен конкурентен избор за избраната година!

Процедури по вътрешен конкурентен избор - 2015


Няма Процедури по вътрешен конкурентен избор за избраната година!

Процедури по вътрешен конкурентен избор - 2014


Няма Процедури по вътрешен конкурентен избор за избраната година!