Доставка на Вакуум помпа за дренаж и Робот за архивиране на DICOM образи върху CD/DVD в СБАЛББ „Света София“ ЕАД 2016 /АОП № 00600-2016-0002/

  • Дата на публикуване: 07-04-2016

Комисията, назначена със Заповед № 368 / 25.05.2016г., на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 09.06.2016г. от 13.00 ч. в аудиторията на болницата /06.06.2016/

Дата на приключване на договор № 81 / 06.07.2016 – 11.08.2016г. Основание – изпълнен договор /12.08.2016г/

Дата на приключване на договор № 82 / 06.07.2016 – 19.08.2016г. Основание – изпълнен договор /24.08.2016г/