Доставка на дезинфектанти РОП № 9042109 /процедура 2015г./

  • Дата на публикуване: 22-05-2015

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 01.07.2016г., основание – изпълнен договор. – 05.07.2016г.