Подмяна на асансьора с преустройство на съществуващата шахта в База 1 РОП № 9042186 /процедура 2015/

  • Дата на публикуване: 12-05-2015

Дата на приключване на договора: 12.12.2015г. – Основание: изпълнение на договора /12.12.2015г./