Изработка и доставка на бланки, книги и журнали Роп № 9042764 /процедура 20105г/

  • Дата на публикуване: 12-06-2015

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 15.07.2016г., основание – изпълнен договор. – 15.07.2016г.