Доставка на канцеларски материали 2015 /РОП № 9048358/

  • Дата на публикуване: 01-12-2015

Дата на приключване на договора: 10.01.2017г. – Основание: т.8.2 от договора /изпълнение на договора /11.01.2017г./