Закупуване на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г.

  • Дата на публикуване: 01-04-2021