Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021 г.

  • Дата на публикуване: 29-03-2021