Закупуване на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D „Дерматологични средства“, анатомо-терапевтична група G „Пикочно-полова система и полови хормони“, анатомо-терапевтична група H „Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини“ и анатомо-терапевтична група J „Антиинфекциозни средства за системно приложение“ за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г.

  • Дата на публикуване: 11-03-2021