Закупуване на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B „Кръв и кръвотворни органи“ за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021г.

  • Дата на публикуване: 05-03-2021