Закупуване на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С „Сърдечно - съдова система“ за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021 г.

  • Дата на публикуване: 02-03-2021