ДОСТАВКА НА ТОНЕРИ, ГЛАВИ И ЛЕНТИ ЗА ПРИНТЕРИ И КОПИРНИ МАШИНИ РОП № 9037547 /процедура 2014г/

  • Дата на публикуване: 17-12-2014

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 15.01.2016г., основание – изпълнен договор. – 15.01.2016г.