Провеждане на търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на актив – движима вещ, собственост на МБАЛББ „Света София” ЕАД и представляваща лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Фаетон”, номер на рама WVWZZZ3DZA8003104, рег. № СВ1881ВР, цвят – кафяв, дата на първа регистрация 06.04.2010 г.

  • Дата на публикуване: 04-12-2020