Новини


17.03.2022
Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, които предстоят да бъдат определени в срок до 15.08.2022 г. Потенциалните кандидати да заявят писмено своите интереси в писмен вид в МБАЛББ „ Св. София" ЕАД в срок до 10.04.22г. Свободни места за специализация в МБАЛББ „Св. София" са следните:

- Клинична лаборатория – 1 бр.
- Микробиология – 1 бр.
- Анестезиология и интензивно лечение – 1 бр.
- Детска пневмология и фтизиатрия – 1 бр.
- Гръдна хирургия – 1 бр.
- Пневмология и фтизиатрия - 10 бр.
- Образна диагностика – 1 бр.
- Кардиология – 1 бр.
- Клинична патология - 1 бр

Линк към ексел таблица

-----------------------------------------------

12.10.2021
Информация за свободни длъжности за специализанти, финансирани от държавата (МФД) по клинични специалности в база за обучение МБАЛББ "Св. София" ЕАД за 2022 г.

Начална дата за подаване на документи: 15.01.2022
Крайна дата за подаване на документи: 30.01.2022

Пневмология и фтизиатрия - 5 броя

Гръдна хирургия - 2 броя

Анестезиология и интензивно лечение - 2 броя

Клинична лаборатория - 1 брой

Клинична микробиология - 1 брой

Детска пневмология и фтизиатрия - 2 броя

Телефон за контакт: 02/8054-210
Мястото финансирано ли е от държавата: Да
Линк към обявата в .pdf

Архив на новините


Няма данни