Новини


Информация за свободни длъжности за специализанти, финансирани от държавата (МФД) по клинични специалности в база за обучение МБАЛББ "Св. София" ЕАД за 2022 г.

Начална дата за подаване на документи: 15.01.2022
Крайна дата за подаване на документи: 30.01.2022

Пневмология и фтизиатрия - 5 броя

Гръдна хирургия - 2 броя

Анестезиология и интензивно лечение - 2 броя

Клинична лаборатория - 1 брой

Клинична микробиология - 1 брой

Детска пневмология и фтизиатрия - 2 броя

Телефон за контакт: 02/8054-210
Мястото финансирано ли е от държавата: Да
Линк към обявата в .pdf

Архив на новините


Няма данни